Algemene informatie

Stichting ZorgTendens biedt ondersteuning en (ambulante) begeleiding aan volwassenen en jongvolwassenen met uiteenlopende psychische of psychiatrische problemen al dan niet in combinatie met een (licht)verstandelijke beperking, om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Stichting ZorgTendens biedt twee vormen van zorg:
* Begeleid wonen (kamertraining) cq woonbegeleiding binnen een kleinschalige woonvoorziening
* Ambulante begeleiding en gezinsondersteuning

Contactinformatie

 06-24 78 05 05Oranjelaan 467431AC Diepenveen www.zorgtendens.nlLaatste controle: juni 2020

Plan route

Openingstijden

Contactpersoon

Hulpaanbod

Ambulante (woon)begeleiding

Bij ambulante (woon)begeleiding komt de begeleider één of meerdere malen per week langs om zorg te verlenen. De zorg wordt verleend aan de hand van de persoonlijke leerdoelen van de cliënt of meerdere cliënten in geval van gezinsondersteuning.

Begeleid wonen / woonbegeleiding binnen een kleinschalige woonvoorziening

Bij begeleid wonen (voor iedereen vanaf 16 jaar) woont een cliënt samen met gemiddeld 3 andere cliënten in een kleinschalige woonvoorziening en komt de (ambulant) begeleider meerdere malen per week langs om zorg te verlenen. De zorg wordt verleend aan de hand van de persoonlijke leerdoelen...

gezinsondersteuning

Bij gezinsondersteuning komt een begeleider 1 of meerdere keren per week bij het gezin langs om zorg te verlenen. De zorg wordt verleend aan de hand van de leerdoelen van de leden van het gezin op wie de zorgbehoefte van toepassing is.

Individuele begeleiding

Bij ambulante begeleiding komen wij bij cliënten thuis of cliënten komen naar ons hoofdkantoor waar we ze begeleiden. 

Opstellen en/of uitvoeren van een ondersteuningsplan

Samen met de gedragswetenschapper wordt uw zorgbehoefte in kaart gebracht, worden doelen gesteld en de begeleiding bestaat vooral uit het samen werken aan deze doelen. Wij kunnen u helpen bij administratieve zaken, met u in gesprek gaan over psycho-sociale problemen, u handvatten geven om zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te zijn.

Regie op gestructureerd huishouden

De gedragswetenschapper stelt samen met de cliënt leerdoelen op en vervolgens zal de begeleiding begeleidingsmomenten inplannen om samen met de cliënt aan de opgestelde doelen te werken. Eens per maand wordt het werken aan de doelen geëvalueerd in de vorm van een werkplan.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:
Vergelijk hulpaanbod