Stichting Met zorg en aandacht

Inhoudelijke begeleiding en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking

Algemene informatie

Begeleiding met zorg en aandacht

Veel mensen houden zich met moeite staande in de ‘sneltrein’ van de huidige maatschappij. Ze raken in een isolement na emotionele, persoonlijke gebeurtenissen als overlijdensgevallen en ongelukken. Of misschien ervaart u - of een dierbare - het leven als zwaar om andere redenen. Op die momenten wil stichting ‘Met zorg en aandacht’ er voor u zijn.

 We ondersteunen en begeleiden ouderen en mensen met een beperking op het gebied van welzijn. Dat doen we op een professionele, persoonlijke manier. Met veel zorg en aandacht. Voor zowel zorgbehoevenden als direct betrokkenen.

Werkzaamheden stichting ‘Met zorg en aandacht’

 Met zorg en aandacht helpen we u of uw dierbare met het leven ‘op de rit’ te krijgen

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 Coördineren en begeleiden van activiteiten als gevolg van een persoonlijke gebeurtenis,

 Verzorgen van mentorschap

 Bieden van gezelschap

 Zijn van 1e contactpersoon of vertegenwoordiger

 Ondersteunen bij administratieve/financiële zaken

 Gevolmachtigde zijn bij levensbeschouwelijke vragen

 Gevolmachtigde op het gebied van executeurschap

 Verzorgen telefoonservice

Begeleiden bij uitvaarten

Stichting ‘met zorg en aandacht’ focust op de professionele begeleiding van welzijn. Ons takenpakket omvat géén medische handelingen.

Contactinformatie

 06-21 88 46 42Stationsstraat 77437AK Bathmen www.metzorgenaandacht.nlLaatste controle: april 2020

Plan route

Hulpaanbod

1e contactpersoon bij zorginstellingen

De stichting treedt op als 1e contactpersoon bij zorginstellingen en vertegenwoordigt daarmee de cliënt.

Executeur

Een client kan zich laten vertegenwoordigen door een executeur die de belangen van de cliënt behartigt na het overlijden van de cliënt. Vaak is de executeur ook de gevolmachtigde bij leven.

Gevolmachtigde

De client laat zich vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Dit wordt (meestal) vastgelegd bij de notaris in bijvoorbeeld een levenstestament. De (medewerker) van de stichting kan gevolmachtigd zijn op verschillende gebieden; administratief, financieel, bij medische zorg

Mantelzorgondersteuning

Er zijn mensen die geen of een slecht functionerend netwerk hebben en niet kunnen terugvallen op mantelzorg. Onze stichting verzorgt mantelzorg of ondersteunt, vervangt de mantelzorgers.

Mentorschap

Aanmelding wordt neergelegd bij rechtbank, mogelijk ondersteuning bij verzoekschrift en verschijning bij rechter, na accordering vindt uitvoering plaats inclusief verslaglegging aan rechter.

Telefoondienst

Wij bellen clienten op de overeengekomen tijden en dagen gedurende een bepaalde tijd. Indien het noodzakelijke is of wenselijk informeren wij contactpersonen of familieleden.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:
Vergelijk hulpaanbod