Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

 • een psychische crisis
 • relatieproblemen
 • mishandeling
 • rouw
 • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, dan kunt u contact opnemen met

 • de huisarts
 • de politie
 • de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente

De crisisdienst voor jeugdhulp zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
 • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
 • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
 • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisisopvang voor jeugd met een beperking

Crisisopvang 24-uurshulp

In geval van crisi kan een jongere tijdelijk verblijven op een van...

Crisishulp

Flevostate biedt hulp in crisissituaties waarin acute opvang van...

Vrouwenopvang

24-uursvoorziening

Dak- en thuisloze mensen kunnen 24-uur per dag terecht bij Van de...

Opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld

Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben...

Organisaties

Crisisopvang

Zienn - opvang en ondersteuning

 0900-11 88 881 zienn.nlOostergoweg 18911MALeeuwarden

Huisartspraktijk Ekkel

 0570-62 24 00 medischcentrumbrinkgreven.praktijkinfo.nlNico Bolkesteinlaan 17416SBDeventer

Huisartsenpraktijk Hilhorst

 0570-24 12 41 hilhorst.praktijkinfo.nlSpuipad 27417WMDeventer

Medisch Centrum KeizersHoed

 0570-62 61 18 www.keizershoed.praktijkinfo.nlLouis Pasteurstraat 107415EPDeventer

Vergelijk hulpaanbod