Elk jaar moet het weer gebeuren: de belastingaangifte. Misschien vindt u dat moeilijk om te doen. Hier vindt u uitleg én tips!

Digitaal

Het invullen van de belastingaangifte gaat digitaal. U kunt hiervoor de app van de Belastingdienst downloaden. U kunt ook online aangifte doen via Mijn Belastingdienst. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op de website van de Belastingdienst. Voor het invullen heeft u een DigiD nodig.

Als u dit moeilijk vindt, kan misschien uw zoon, buurvrouw, kleindochter of iemand anders u daarbij helpen.

Wanneer doen?

Vanaf 1 maart 2020 kunt u belastingaangifte doen over 2019.

Uitstel aanvragen

In de aangiftebrief staat de datum dat uw aangifte binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Dit heet de inleverdatum. Lukt het niet voor die tijd, dan kunt u uitstel aanvragen. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe dat werkt.

Aangifte op papier

Aangifte doen op papier is ook mogelijk. U kunt het formulier aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 0543 (gratis).

Uitleg bij het invullen

Op de belastingaangifte staat bij elk vakje beschreven wat er wordt bedoeld. Begrijpt u iets niet goed? Of weet u niet zeker of een bepaald invulvakje wel voor u geldt? Dan kunt u dat opzoeken op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon: 0800 0543 (gratis).

Hulp van anderen

Heeft u hulp nodig bij de belastingaangifte? Misschien kunt u hulp vragen van:

  • familie of vrienden
  • een vrijwilliger
  • een organisatie die helpt bij de belastingaangifte of thuisadministratie (vrijwillig of betaald)
  • de vakbond of ouderenbond (als u daar lid van bent)

Hulp of cursus bij de bibliotheek

De bibliotheek bij u in de buurt ondersteunt u ook bij uw belastingaangifte. De bibliotheek biedt cursussen en spreekuren aan voor hulp bij belastingaangifte. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

Op Hetinformatiepunt.nl kunt u opzoeken op welke locatie u terecht kunt voor ondersteuning.

Aftrek ziektekosten

Specifieke zorgkosten of ziektekosten zijn soms aftrekbaar van de belasting. Bijvoorbeeld kosten voor gehoorapparaten of steunzolen. Of extra vervoerskosten die u maakt vanwege uw ziekte of beperking.

U kunt het beste zelf nagaan of u in aanmerking komt voor de aftrek van bepaalde ziektekosten, via de website van de Belastingdienst. De site Meerkosten.nl biedt ondersteuning bij belastingaangifte voor mensen met een chronische ziekte of handicap.

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst stuurt in veel gevallen een voorlopige aanslag. Hierin staat hoeveel belasting u moet betalen over het komende jaar. Of hoeveel belasting u terugkrijgt. Dit bedrag kan nog veranderen, omdat het is gebaseerd op een voorlopige berekening.

Controleer uw voorlopige aanslag daarom goed. Klopt het bedrag niet, dan kunt u de aanslag wijzigen of stopzetten. Kloppen de gegevens, dan kunt u betalen in termijnen of het bedrag in één keer overmaken. Op de aanslag staat wanneer u moet betalen.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de voorlopige aanslag.

Hulpaanbod

Hulp bij de belastingaangifte

Belastinghulp

Na betaling van de contributie ontvangt u een welkomstbrief. Vanaf...

Belastingdienstverlening

Ieder jaar in maart en april biedt de Bibliotheek Deventer...

Hulp bij thuisadministratie

Belastinghulp

Na betaling van de contributie ontvangt u een welkomstbrief. Vanaf...

Executeur

Een client kan zich laten vertegenwoordigen door een executeur die...

Hulp bij het invullen van formulieren

Hulp van een maatje bij de administratie

Buddyzorg

Een buddy kan zieken helpen om te leren omgaan met hun ziekte, aan...

Budgetcoaches

Een speciaal daartoe opgeleide vrijwilliger wordt aan een...

Organisaties

Belastingdienst

Belastingdienst Oost, kantoor Almelo

 0800-05 43 www.belastingdienst.nlStationsstraat 57607GXAlmelo

Ouderenbond of ouderenvereniging

Sociaal raadslieden

De Kern, Maatschappelijke Dienstverlening

 0570-54 73 00 stdekern.nlPikeursbaan 37411GTDeventer

Advocatenkantoor Wattilete

 026-35 28 833 advocatenkantoorwattilete.nlRijnkade 376811HAArnhem

Vakbond

FNV Regionaal Vakbondshuis Deventer

 088-36 80 368 www.fnv.nlGotlandstraat 27418AZDeventer

Algemene Onderwijsbond-Rayonkantoor Oost

 0900-46 36 262 www.aob.nlSingelstraat 277411HPDeventer

Vergelijk hulpaanbod