Elk jaar moet het weer gebeuren: de belastingaangifte. Misschien vindt u dat moeilijk om te doen. Hier vindt u uitleg én tips!

Digitaal

Het invullen van de belastingaangifte gaat digitaal. U kunt hiervoor de app van de Belastingdienst downloaden. U kunt ook online aangifte doen via Mijn Belastingdienst. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u op de website van de Belastingdienst. Voor het invullen heeft u een DigiD nodig.

Als u dit moeilijk vindt, kan misschien uw zoon, buurvrouw, kleindochter of iemand anders u daarbij helpen.

Wanneer doen?

Vanaf 1 maart 2020 kunt u belastingaangifte doen over 2019.

Uitstel aanvragen

In de aangiftebrief staat de datum dat uw aangifte binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Dit heet de inleverdatum. Lukt het niet voor die tijd, dan kunt u online uitstel aanvragen via Mijn Belastingdienst.

Aangifte op papier

Aangifte doen op papier is ook mogelijk. U kunt het formulier aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 0543 (gratis).

Uitleg bij het invullen

Op de belastingaangifte staat bij elk vakje beschreven wat er wordt bedoeld. Als u toch iets niet goed begrijpt, of als u niet zeker weet of het voor u geldt, kunt u dat opzoeken op de website van Belastingdienst. Of bellen met de BelastingTelefoon: 0800 0543 (gratis).

Hulp van anderen

Heeft u hulp nodig bij de belastingaangifte? Misschien kunt u hulp vragen van:

  • familie of vrienden
  • een vrijwilliger
  • een organisatie die helpt bij de belastingaangifte of thuisadministratie (vrijwillig of betaald)
  • de vakbond of ouderenbond (als u daar lid van bent)

Hulp of cursus bij de bibliotheek

De bibliotheek bij u in de buurt ondersteunt u ook bij uw belastingaangifte. De bibliotheek biedt cursussen en spreekuren aan voor hulp bij belastingaangifte. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

Op DigitaalHulpplein.nl kunt u opzoeken op welke locatie u terecht kunt voor ondersteuning.

Aftrek ziektekosten

Specifieke zorgkosten of ziektekosten zijn soms aftrekbaar van de belasting. Bijvoorbeeld kosten voor gehoorapparaten of steunzolen. Of extra vervoerskosten die u maakt vanwege uw ziekte of handicap. Het kan ook gaan om kosten voor thuiszorg.

U kunt het beste zelf nagaan of u in aanmerking komt voor de aftrek van bepaalde ziektekosten, via de website van de Belastingdienst. De site Meerkosten.nl biedt ondersteuning bij belastingaangifte voor mensen met een chronische ziekte of handicap.

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst stuurt in veel gevallen een voorlopige aanslag. Hierin staat hoeveel belasting u moet betalen over het komende jaar. Of hoeveel belasting u terugkrijgt. Dit bedrag kan nog veranderen, omdat het is gebaseerd op een voorlopige berekening.

Controleer uw voorlopige aanslag daarom goed. Klopt het bedrag niet, dan kunt u de aanslag wijzigen of stopzetten. Kloppen de gegevens, dan kunt u betalen in termijnen of het bedrag in 1 keer overmaken. Op de aanslag staat wanneer u moet betalen.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de voorlopige aanslag.

Hulpaanbod

Hulp bij de belastingaangifte

Belastinghulp

Na betaling van de contributie ontvangt u een welkomstbrief. Vanaf...

Belastingdienstverlening

Ieder jaar in maart en april biedt de Bibliotheek Deventer...

Hulp bij thuisadministratie

Belastinghulp

Na betaling van de contributie ontvangt u een welkomstbrief. Vanaf...

Vrijwillige hulp bij (thuis)administratie

De VHD geeft administratieve ondersteuning aan cliënten die...

Hulp bij het invullen van formulieren

Vrijwillige hulp bij (thuis)administratie

De VHD geeft administratieve ondersteuning aan cliënten die...

Hulp van een maatje bij de administratie

Buddyzorg

Een buddy kan zieken helpen om te leren omgaan met hun ziekte, aan...

Budgetcoaches

Een speciaal daartoe opgeleide vrijwilliger wordt aan een...

Maatjesproject

Wij proberen in te haken op de behoefte en noden (bijvoorbeeld...

Organisaties

Ouderenbond of ouderenvereniging

Sportinstuif 55+

 0570-61 46 69 sport-instuif-55plus.nlGarderegimentsweg 237433MASchalkhaar

Deventer Huisgenoten - een levendig netwerk met...

 06-30 79 46 05 deventerhuisgenoten.nlH.G. Gooszenstraat 107415CLDeventer

Sociaal raadslieden

Advocatenkantoor Wattilete

 026-35 28 833 advocatenkantoorwattilete.nlRijnkade 376811HAArnhem

De Kern, Maatschappelijk Werk Deventer

 0570-54 73 00 stdekern.nlPikeursbaan 37411GTDeventer

Adviesbureau De Sociale Raadsvrouw BV

 038-33 33 842 socialeraadsvrouw.nlKreeft 68271KKIJsselmuiden